นิทานชาดก


                 นิทาน แปลว่า เหตุเป็นเครื่องมอบให้ซึ่งผล, มูลเค้า, เรื่องเดิม, สมุฏฐาน
           ชาดก แปลว่า ประวัติการทำความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีมาในชาติก่อน ๆ
นิทานชาดก   มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก  คือ  เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
      ผู้อ่านนิทานชาดก หรือนิทานธรรมะ ควรอ่านอย่างพิจารณา และนำหลักธรรมไปใช้เป็นคุณประโยชน์ ส่วนความ เพลิดเพลินจากนิทานธรรมะนั้น ถือเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น  จึงจะนับว่าได้รับประโยชน์จากนิทานชาดก หรือนิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรม เพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี

คลิปนิทานธรรมะ….เรื่อง ยอดหญิงกตัญญ

เอานิทานมาให้ฟัง….นำไปสอนเด็กๆ ได้ค่ะ 
นิทาน ชาดก ยอดหญิงกตัญญู


  ที่มา: http://www.kroobannok.com/blog/16407

 

 

นิทานชาดก นิทานธรรมะ นิทานคุณธรรม นิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
มหาอำมาตย์ผู้ทรงปัญญา
 มหาสารชาดก
 ว่าด้วยต้องการคนที่เหมาะกับเหตุการณ์นิทานธรรมะ_นิทานสอนใจ_การ์ตูนคุณธรรม_การ์ตูนภาพ_คลิปนิทาน_พระจูฬปันถก_ฆเฏสิ
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
พลังสามัคคี
 สัมโมทมานชาดก
ว่าด้วยโทษของการแตกสามัคคี
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
 หมูจอมตระกละ
 มุณิกชาดก
ว่าด้วยความมีอายุยืน
 ไทย  /  อังกฤษ
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_พกชาดกชาดก
 นกยางกับปู
 พกชาดกชาดก
ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล
นิทานธรรมะ_นิทานภาพ_การ์ตูนคุณธรรม_มหาสีลวราช_มหาสีลวชาดก
 พระเจ้ามหาสีลวราช
 มหาสีลวชาดก
ว่าด้วยการปรารภความเพียร
ไทย  / อังกฤษ
นิทานธรรมะ_นิทานสอนใจ_การ์ตูนคุณธรรม_พระจูฬปันถก_ฆเฏสิ
 มนต์วิเศษ
 เรื่องพระจูฬปันถกเถระ
ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร
ไทย  /  อังกฤษ
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_เสรีววาณิชชาดก
 พ่อค้าบัณฑิต
 เสรีววาณิชชาดก
ปฐมเหตุแห่งการจองเวร
ไทย  / อังกฤษ นิทานธรรมะ_นิทานสอนใจ_การ์ตูนคุณธรรม_การ์ตูนภาพ_คลิปนิทาน_พระจูฬปันถก_ฆเฏสิ  / วีดีโอ
คลิปนิทาน_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_การ์ตูนภาพ_นิทานเด็ก_เทวธรรมชาดก
 เจ้าชายผู้ทรงเทวธรรม
 เทวธรรมชาดก
ว่าด้วยความเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ

ไทย  /  วีดีโอ ๑ /วีดีโอ ๒
การ์ตูนช่อง_นิทานธรรมะ_นิทานไทย_นิทานเด็ก_วัณณุปถชาดก
 สู้ไม่ถอย
 วัณณุปถชาดก
ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน
ไทย  /  วีดีโอ
คลิปนิทาน_การ์ตูนสนุก_นิทานภาพ_ติตติรชาดก_สามสหาย_ลิง ช้าง นกกระทา_ความเคารพอ่อนน้อม
 สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา
 ติตติรชาดก
ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม
ไทย  /  อังกฤษ   /  วีดีโอ 
การ์ตูนสนุก_การ์ตูนคุณธรรม_วีดีโอนิทาน_ทีฆาวุกุมาร_ทีฆีติโกสลชาดก_คลิปนิทาน
 ทีฆาวุกุมาร
 ทีฆีติโกสลชาดก
เวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร  วีดีโอ 
การ์ตูนภาษาอังกฤษ_นิทาน_นิทานภาพ_จุลลกเศรษฐีชาดก_หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา_คลิปนิทาน
 หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา
 จุลลกเศรษฐีชาดก
ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ
ไทย  /  อังกฤษ /  วีดีโอ
การ์ตูนภาพ_นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_โภชาชานียชาดก_ม้าสินธพ_ม้าอาชาไนย
 โภชาชานียะ อาชาใจเพชร
 โภชาชานียชาดก
ว่าด้วยความเพียรอันยิ่งใหญ

ไทย  /  วีดีโอ
การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_วีดีโอนิทาน_ตโยธัมมชาดก_วานรเจ้าปัญญา
 วานรเจ้าปัญญา
 ตโยธัมมชาดก
ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ

ไทย  /  วีดีโอ
นิทาน_นิทานภาษาอังกฤษ_นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_ปัญจาวุธชาดก_ปัญจาวุธกุมาร_เจ้าชายใจเพชร
 ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร
 ปัญจาวุธชาดก
ว่าด้วยการทำความเพียร
ไทย  /  อังกฤษ /  วีดีโอ
การ์ตูนเด็ก_คลิปนิทาน_นิทานเด็ก_วีดีโอนิทาน_กุกกุรชาดก_พญาสุนัขเจ้าปัญญา
 พญาสุนัขเจ้าปัญญา
 กุกกรชาดก
ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ
ไทย  /  วีดีโอ 
นิทาน_นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_นิโครธมิคชาดก_พญากวางใจเพชร
 พญากวางใจเพชร
 นิโครธมิคชาดก
ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า
การ์ตูนภาพ_นิทานเด็ก_การ์ตูนนิทาน_วีดีโอนิทาน_ขราทิยชาดก_ลูกกวางหัวดื้อ
 ลูกกวางหัวดื้อ
 ขราทิยชาดก
ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก
ไทย  /  วีดีโอ
นิทาน_นิทานภาพ_นิทานภาษาอังกฤษ_คลิปนิทาน_ทัทธภายชาดก_กระต่ายตื่นตูม
 กระต่ายตื่นตูม
 ทัทธภายชาดก
ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม
ไทย  /  อังกฤษ   /  วีดีโอ 
การ์ตูนนิทาน_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_กัณหชาดก_ยอดโคกตัญญู
 ยอดโคกตัญญู
 กัณหชาดก
ว่าด้วยผู้เอาการเอางาน
ไทย  /  วีดีโอ
นิทานคุณธรรม_วีดีโอนิทาน_นิทานชาดก_กุรุงคมิคชาดก_กวางกุรุงคะกับพรานเจ้าเล่ห์
 กวางกุรุงคะกับพรานเจ้าเล่ห์
 กุรุงคมิคชาดก
ว่าด้วยการรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมคน 
ไทย  /  วีดีโอ
วีดีโอการ์ตูน_นิทานภาพ_คลิปวีดีโอนิทาน_การ์ตูนช่อง_มหาวาณิชชาดก_ต้นไทรมหัศจรรย์
 ต้นไทรมหัศจรรย์
 มหาวาณิชชาดก
ว่าด้วยโลภมากจนตัวตาย
ไทย  /  วีดีโอ 
คลิปนิทาน_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_ทุมเมธชาดก_มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา_การเซ่นสรวงบูชายัญ
 มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา
 ทุมเมธชาดก
ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์
ไทย  /  วีดีโอ
การ์ตูนสนุก_นิทานสอนใจ_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_อุจฉังคชาดก_ยอดหญิงกตัญญู
 ยอดหญิงกตัญญู
 อุจฉังคชาดก
ว่าด้วยหญิงผู้มีใจรักพี่รักน้อง
ไทย  /  วีดีโอ
คลิปวีดีโอนิทาน_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_กโปตกชาดก_นกพิราบกับกาเจ้าเล่ห์
 นกพิราบกับกาเจ้าเล่ห์
 กโปตกชาดก
ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล
ไทย  /  อังกฤษ   /  วีดีโอ
นิทานสนุก_นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_วีดีโอนิทาน_นฬปานชาดก_พญาวานรผจญผีเสื้อน้ำ_คลิปนิทาน
 พญาวานรผจญผีเสื้อน้ำ
 นฬปานชาดก
ว่าด้วยการใช้ปัญญาพิจารณา
ไทย  /  วีดีโอ 
นิทาน_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_สุขวิหารีชาดก_สุขจริงหนอ_สุขจากการบวช
 สุขจริงหนอ
 สุขวิหารีชาดก
ว่าด้วยสุขอันเกิดจากการบรรพชา
นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_นันทิวิสาลชาดก_โคนันทิวิสาล_โคนันทวิสาล_พูดจาไพเราะ_คลิปนิทาน
 นันทิวิสาล โคจอมพลัง
 นันทิวิสาลชาดก
ว่าด้วยการพูดจาไพเราะ
ไทย  /  อังกฤษ  
การ์ตูนสนุก_การ์ตูนไทย_คลิปนิทาน_นิทานเด็ก_วีดีโอนิทาน_ลิงกับนกขมิ้น
 ลิงกับนกขมิ้น
 กุฏิทูสกชาดก
ว่าด้วยลิงกับนกขมิ้น /  วีดีโอ
การ์ตูนคุณธรรม_นิทานคุณธรรม_นิทานสอนใจ_การ์ตูนภาพ_นิทานชาดก_ตัณฑุลนาฬิชาดก
 บัณฑิตผู้เที่ยงธรรม
 ตัณฑุลนาฬิชาดก
ว่าด้วยความโลภจัดเห็นแก่ได้
นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_คลิปนิทาน_การ์ตูนช่อง_เวฬุกชาดก_ศิษย์หัวดื้อ
 ศิษย์หัวดื้อ
  เวฬุกชาดก
ว่าด้วยโทษของการดื้อรั้น
ไทย  /  วีดีโอ
นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_วีดีโอนิทาน_มหิฬามุขชาดก_โทษของการคบคนพาล_ช้างมหิฬามุข
 พลายมหิฬามุขกับอำมาตย์บัณฑิต
 มหิฬามุขชาดก
ว่าด้วยโทษของการคบคนพาล
ไทย  /  วีดีโอ 
นิทาน_นิทานสนุก_การ์ตูนช่อง_คลิปนิทาน_ขทิรังคารชาดก_มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
 มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
 ขทิรังคารชาดก
ว่าด้วยความเป็นผู้มีจิตใจมั่นคง
ไทย  /  วีดีโอ
นิทานชาดก_นิทานคุณธรรม_การ์ตูนภาพ_เภริวาทชาดก_ลูกหัวดื้อ_โทษการไม่รู้จักประมาณ
 ลูกหัวดื้อ
 เภริวาทชาดก
ว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักประมาณ
นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนคุณธรรม_การ์ตูนไทย_ผลชาดก_พ่อค้าผู้รอบรู้
 พ่อค้าผู้รอบรู้
 ผลชาดก
ว่าด้วยความสามารถในการดูผลไม้
ไทย  /  วีดีโอ
นิทานชาดก_นิทานภาพ_การ์ตูนภาพ_การ์ตูนช่อง_นักขัตตชาดก_เวลาเป็นสิ่งมีค่า
 เวลาเป็นสิ่งล้ำค่า
 นักขัตตชาดก
ว่าด้วยโทษของการถือฤกษ์ยาม

ไทย  /  วีดีโอ
นิทาน_นิทานภาพ_คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_มาลุตชาดก_เสือพบสิงห์
 เสือพบสิงห์
 มาลุตชาดก
ว่าด้วยการถือความเห็นตนเป็นใหญ่
นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_มัจฉชาดก_พิษรัก
 พิษรัก
 มัจฉชาดก
ว่าด้วยความรักใคร่
นิทาน_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_อารามทูสกชาดก_ลิงอวดฉลาด
 ลิงอวดฉลาด
 อารามทูสกชาดก
ว่าด้วยความฉลาดในสิ่งไม่เป็นประโยชน์
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานคุณธรรม_อปัณณกชาดก_อปัณณกธรรม_พ่อค้าช่างสังเกต
 พ่อค้าช่างสังเกต
 อปัณณกชาดก
ว่าด้วยข้อปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_คลิปวีดีโอนิทาน_ลักขณชาดก_ลักขณะกวางยอดผู้นำ
 ลักขณะกวางยอดผู้นำ
 ลักขณชาดก
ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ
ไทย  /  วีดีโอ
นิทานคุณธรรม_นิทานชาดก_นิทานภาพ_นิทานสอนใจ_มฆเทวชาดก_ความไม่ประมาท
 ความไม่ประมาท
 มฆเทวชาดก
ว่าด้วยเทวทูต
การ์ตูนธรรมะ_การ์ตูนสนุก_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_ติฏฐชาดก_คลิปนิทาน
 บัณฑิตผู้หยั่งรู้
 ติฏฐชาดก
ว่าด้วยการหยั่งรู้อัธยาศัยใจคอผู้อื่น
ไทย  /  วีดีโอ
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_อภิณหชาดก_วีดีโอนิทาน_คลิปนิทาน
 อำมาตย์บัณฑิต กับ พระยาช้างต้น
 อภิณหชาดก
ว่าด้วยการติดเพื่อน
นิทานคุณธรรม_การ์ตูนช่อง_นิทานเด็ก_วานรินทชาดก_พญาวานรกับจระเข้_ลิงกับจระเข้
 พญาวานรกับจระเข้
 วานรินทชาดก
ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด
ไทย  /  อังกฤษ /  วีดีโอ
นิทาน_นิทานภาพ_การ์ตูนคุณธรรม_ปุณณปาติกชาดก_การ์ตูนภาพ_คลิปนิทาน
 เศรษฐีกับนักเลงเหล้า
 ปุณณปาติกชาดก
ว่าด้วยความฉลาดทันคน
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ
พระธรรมเทศนาชาดก_เล่าชาดก_ฟังนิทาน_ฟังนิทานชาดก_คลิปนิทาน_วีดีโอนิทาน
 พระธรรมเทศนาชาดก
 ฟังพระธรรมเทศนา ชาดกเรื่องต่างๆ
โดยพระภาวนาวิริยคุณ
หรรษาชาดก_นิทานธรรมะ_นิทานคุณธรรม_การ์ตูนสนุก_คลิปนิทาน_วีดีโอนิทานชาดก
 หรรษาชาดก
 ชมวีดีโอการ์ตูนนิทานชาดก
ให้ทั้งความสนุกและธรรมะสอนใจ
พุทธศาสนสุภาษิต การ์ตูนสุภาษิต สุภาษิตสอนใจ
พุทธศาสนสุภาษิต_มารดาเป็นมิตรในเรือนตน_วีดีโอการ์ตูน_การ์ตูนสุภาษิต_สุภาษิตสอนใจ_การ์ตูนนิทาน
 พุทธศาสนสุภาษิต
 มาตา มิตฺตํ สโก ฆเร
มารดาเป็นมิตรในเรือนตน  วีดีโอ 
พุทธศาสนสุภาษิต_การ์ตูนภาพ_คลิปนิทาน_การ์ตูนสนุก_นิทานภาพ
พุทธศาสนสุภาษิต_ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก_วีดีโอการ์ตูน_สุภาษิต_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนนิทาน
 พุทธศาสนสุภาษิต
 ททมาโน ปิโย โหติ
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก  วีดีโอ 
พุทธศาสนสุภาษิต_คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ_คลิปวีดีโอการ์ตูน_การ์ตูนสุภาษิตไทย
 พุทธศาสนสุภาษิต
 สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ
คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ  วีดีโอ 
พุทธศาสนสุภาษิต_ความกตัญญูกตเวที_วีดีโอการ์ตูน_สุภาษิต_การ์ตูนสุภาษิต_การ์ตูนภาพ
 พุทธศาสนสุภาษิต
 นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที
เป็นเครื่องหมายของคนดี  วีดีโอ 
คลิปนิทาน_การ์ตูนภาพ_พุทธศาสนสุภาษิต_เมตตาธรรมค้ำจุนโลก_วีดีโอการ์ตูน_สุภาษิต
 พุทธศาสนสุภาษิต
 โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา
เมตตาธรรมค้ำจุนโลก  วีดีโอ 
การ์ตูนภาพ_พุทธศาสนสุภาษิต_ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน_คลิปนิทาน_การ์ตูนสุภาษิต_สุภาษิต
 พุทธศาสนสุภาษิต
 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
ตนแลเป็นที่พึ่งของตน  วีดีโอ 
คลิปนิทาน_พุทธศาสนสุภาษิต_คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร_วีดีโอนิทาน_สุภาษิตไทย_การ์ตูนสุภาษิต
 พุทธศาสนสุภาษิต
 วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนจะล่วงทุกข์ได้
เพราะความเพียร  วีดีโอ 

ที่มา: http://www.kalyanamitra.org/chadok/mixchadok/mixchadok.html

Advertisements
Categories: all movie | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: